Đóng
tui-ggiay-1-1000x828-copy

TỎI ĐEN 125 GR

Nguồn nguyên liệu là Tỏi 1 nhánh Phù Yên có nhánh to, lượng tinh   dầu  trong  tỏi  cao hơn  tỏi  thường bảo  […]
tui-giay-1

TỎI ĐEN 200 GR

Nguồn nguyên liệu là Tỏi 1 nhánh Phù Yên có nhánh to, lượng tinh   dầu  trong  tỏi  cao hơn  tỏi  thường bảo  […]
tui-giay-11-1000x828

TỎI ĐEN 250 GR

Nguồn nguyên liệu là Tỏi 1 nhánh Phù Yên có nhánh to, lượng tinh   dầu  trong  tỏi  cao hơn  tỏi  thường bảo  […]